Gå tilbake til:
Du er her:

Har tatt stilling til forslag om tilbud til evnerike elever

Bystyret har behandlet et privat forslag om etablering av tilbud om undervisning for evnerike elever i alle bydeler.

Bystyret legger vekt på at Bergen kommune skal fortsette samarbeidet med Hordaland fylkeskommune om piloten om forsering i matematikk. Eventuelt kan det utvides til å gjelde flere fag og flere skoler etter hvert som det gjøres erfaringer.

Denne piloten skal resultere i en rapport våren 2018, som skal inneholde anbefalinger for en videre utvikling av tilbudet.

Det skal også lages veiledningsmateriell for skolene og informasjon til foreldre som har skolebarn med stort læringspotensial.

Punkt 2 og 3 i komiteens innstilling ble vedtatt. Et endringsforslag til punkt 1 og følgende merknad ble også vedtatt: Når piloten med forsering i matematikk er fullført og evalueres skal også elevene (ved elevråd) komme med innspill og disse skal legges vekt på i evalueringen.

Les dokumentene i saken