Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre likeverdig alternativ til skolegudstjeneste

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om alternative opplegg for elever til skolegudstjenester og andre høytider.

Skoler som arrangerer julegudstjeneste har krav om å tilby et likeverdig opplegg for elever som ikke ønsker å delta. Interpellanten peker på at skolenes alternative opplegg er varierende og etterlyser en mal til bruk for skolene.

Bystyret vedtok følgende:

1. Bystyret ønsker å videreføre dagens praksis med skolegudstjenester og markering av høytider og presiserer at det skal være gode og likeverdige opplegg for elevene som ikke ønsker å delta.

2. Bystyret ber byrådet oppdatere rundskriv og retningslinjer og tydeliggjøre for skolene at det skal være et likeverdig opplegg for elevene som ikke ønsker å delta. Skoler som i dag ikke har likeverdig opplegg eller som ikke gjennomfører det likeverdige opplegget på en tilfredsstillende måte skal få veiledning og råd slik at rutiner og opplegg kommer på plass.

Les interpellasjonen her