Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Bystyret har vedtatt Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021.

Planen beskriver kommunens strategier og hovedsatsingsområdet for de neste fire årene. Planen omhandler blant annet:

  • Skape rettferdige oppvekstsvilkår og utjevne sosiale forskjeller
  • Styrke Bergen kommune sin rolle som offensiv, ambisiøs og kvalitetsorientert barnehageeier
  • Øke kvaliteten gjennom å styrke bemanningen og pedagogandelen i de kommunale barnehagene
  • Øke kvaliteten gjennom kompetanseheving
  • Trygghet og tilknytning i barnehagen og gode overganger
  • Bruk av pedagogiske verktøy
  • Digitalisering for å øke kvaliteten på tjenestene

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les forhåndsomtale fra byrådet

Les dokumentene i saken