Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ta koordinert opptak til barnehageplass ett steg videre

Erfaringene med koordinert opptak til barnehager med høy andel av minoritetsspråklige barn gjør at bystyret vil ta arbeidet ett steg videre.

Bystyret behandlet evalueringen av pilotprosjektet med koordinert opptak til barnehageplass i sitt møte 30. mai.

Prosjektet har pågått i Årstad bydel i perioden 2015-2017 i tre kommunale barnehager som alle har høy andel av minoritetsspråklige barn. Målet med prosjektet har vært å regulere andelen minoritetsspråklige barn slik at den ikke overstiger 70 prosent.

I tillegg har det vært et mål å bedre det norskspråklige miljøet for alle barn i de tre barnehagene Søre Skogvei, Solheimslien og Ny-Krohnborg.

Bystyret vil nå at kommunen tar videre de gode erfaringene fra prosjektet for å videreutvikle et godt språkmiljø i barnhagene. Det skal blant annet skje gjennom nettverksarbeid. Samtidig utvides nettverket til også å gjelde Gyldenpris barnehage, samtidig som privatdrevne Trygge barnehager inviteres med.

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les dokumentene i saken