Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig ja til ny Tveiterås skole

Bystyret har nå fattet endelig vedtak om at Tveiterås skole blir revet og at det bygges ny skole. Bystyret beklager bekymringene saken har medført for elever, foreldre og ansatte.

Beregnet kostnad for å bygge ny skole er 210 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til erstatningslokaler i byggeperioden. Bystyret ber om at finanisering innarbeides i budsjettet fra 2019.

Vil sikre gode erstatningslokaler

Bystyret gir samtidig byrådet fullmakt til å finne den beste løsningen for erstatningslokaler i byggeperioden. Erstatningslokalene skal være tilpasset elevene sine behov, og bystyret preiserer at valg av lokaler skal skje i samarbeid med brukergruppen.

Mer om saken leser du i tidligere omtale fra da byrådet behandlet saken.

- Vi beklager

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret vil beklage de ulemper og bekymringer denne saken har påført foreldre, elever og ansatte ved Tveiterås skole, fra behandlingen av spesialpedagogisk plan i 2014 og til i dag."

Les dokumentene i saken.