Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker dialog på skolene om elevenes mobilbruk

Bystyret ber om at alle skoler som ikke har dette i dag, går i dialog med elever og foreldre for å klargjøre retningslinjer for mobilbruk på egen skole.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig forespørsel) om å utarbeide et felles regelverk for en mobilfri skolehverdag i bergensskolen.

Interpellanten henviser til at det ikke er sannsynlig at et flertall på Stortinget vil vedta et nasjonalt forbud i Norge, og mener derfor at kommunene som skoleeiere vurderer om det skal innføres et felles regelverk for sine skoler.

Bystyret har fattet følgende vedtak:

"Bystyret mener det er viktig at alle skoler har et bevisst forhold til elevers mobilbruk. Bystyret ber derfor byrådet sikre at alle skoler som ikke har dette i dag, går i dialog med elever og foreldre for å klargjøre retningslinjer for mobilbruk på egen skole."

Les interpellasjonen.