Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker veiledning av nyansatte lærere

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om veiledning av nyutdannede lærere, og ber byrådet følge opp prinsippene for kompetanseoverføring.

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om hvordan skoleledere i Bergen arbeider for å ivareta nytilsatte og nyutdannede lærere, og hvordan det tilrettelegges for kompetanseoverføring blant lærere.

Interpellanten peker på at arbeidshverdagen for en nyutdannet lærer krever kompetanse som ikke kan utvikles gjennom utdanning alene, og viser til en liste med prinsipper for veiledning av nyansatte lærere som er utformet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og flere pedagogiske instanser.

Les interpellasjonen her

Bystyret har fattet følgende vedtak:

Bystyret ber byrådet rapportere i forbindelse med “Sammen for kvalitet - læring” om hvordan prinsippene for veiledning av nyansatte følges opp. Rapporteringen skal også omfatte midlertidig ansatte.