Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Ny plan for et eldrevennlig Bergen på plass

Bergen har fått en helt ny plan som skal sikre et mer eldrevennlig Bergen. Nå er planen vedtatt av bystyret.

(19.06.2019)

Vil prøve å stoppe skjenking på strippested

Bystyret har fått en orientering om hvorfor Bergen kommune ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark. Bystyret ber byrådet likevel gå videre med saken.

(19.06.2019)

Har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2018

Bystyret har fått status for den kommunale sosialtjenesten for 2018.

(19.06.2019)

Har fått status for sykehjem

Bystyret har fått statusmelding for sykehjem i Bergen 2018.

(19.06.2019)

Vedtok plan for å utvikle tjenester for utviklingshemmede

Bystyret har nå vedtatt fremdriftsplan for Plan for tjenester til personer med utviklingshemming.

(19.06.2019)

Vil jobbe for at flest mulig vaksinerer sine barn

Bystyret har behandlet et privat forslag om vaksinering av alle barn i Bergen, og ber om tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet.

(19.06.2019)

Gir innspill om Nav-samarbeid i ny barnevernlov

I høringsuttalelse til ny barnevernlov, ber bystyret om at det kommer en forskrift om pliktig samarbeid mellom Nav og barnevernstjenesten.

(19.06.2019)

Vil gjøre Byombudet enda bedre kjent

Bystyret har fått årsmelding fra Byombudet og legger vekt på at Byombudet gjøres enda bedre kjent, samt at ansatte må ta høyde for at brukere kan mangle digital kompetanse.

(19.06.2019)

Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Bystyret har vedtatt planen "En alderdom med mening, mestring og trygghet". Det er en plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

(23.05.2019)

Har vedtatt plan mot menneskehandel

Bystyret har vedtatt planen «Et liv i frihet – Plan mot menneskehandel 2019 – 2023».

(23.05.2019)

Skal få flere rusavhengige ut i arbeid og aktiviteter

Bystyret har vedtatt handlingsplan som skal få flere rusavhengige til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

(23.05.2019)

Har vedtatt handlingsplan mot åpne russcener

Bystyret har vedtatt revidert handlingsplan som gjelder fra 2019 – 2022. Planen har særlig fokus på styrket endringsarbeid og rehabilitering av brukere i samtlige tjenester.

(23.05.2019)

Har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten

Bystyret har fått en oppsummering av samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

(10.04.2019)

Har fått sluttrapport for Smart omsorg 2015-2018

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og bystyret har fått en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

(10.04.2019)

Vil ha bedre aktivitetstilbud for mennesker med demens

Bystyret ønsker at Bergen kommune skal utvikle et pilotprosjekt med treningsbasert aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

(10.04.2019)