Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten

Bystyret har fått en oppsummering av samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

(10.04.2019)

Har fått sluttrapport for Smart omsorg 2015-2018

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og bystyret har fått en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

(10.04.2019)

Vil ha bedre aktivitetstilbud for mennesker med demens

Bystyret ønsker at Bergen kommune skal utvikle et pilotprosjekt med treningsbasert aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

(10.04.2019)

Ny ernæringsplan for pleie og omsorg på plass

Bystyret har vedtatt ny plan for ernæring innen pleie- og omsorgstjenesten. Bystyret vil utrede om nye sykehjem skal bygges med eget institusjonskjøkken.

(13.03.2019)

Vil ta i mot 205 flyktninger i 2019

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune bosetter 205 flyktninger i 2019 etter anmodning fra staten.

(13.03.2019)

Skal lage veiledende budsjett for sosialhjelpsmottakere

Bergen Bystyre har behandlet et privat forslag om å lage et veiledende budsjett for sosialhjelp, og ber byrådet lage dette for satsene i 2019.

(13.03.2019)

Vedtok ny plan for utviklingshemmede

Skal vedta ny plan for tjenester til personer med utviklingshemming. Planen danner grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området.

(30.01.2019)

Fornøyd med mål i arbeid for psykisk helse

Bystyret har fått status for plan for psykisk helse 2016-2020.

(30.01.2019)

Slik vil bystyret satse på folkehelse

Bystyret har fått status for folkehelseplan for Bergen fra 2015 til 2025.

(30.01.2019)

Vil ikke flytte Strax-huset

Bystyret vil ikke imøtekomme innbyggerforslag om å flytte MO Strax-huset på Damsgård. I svaret legger de blant annet vekt på flere tiltak og samarbeid med nærområdet.

(30.01.2019)

Vil at kommunen skal bli tydeligere på arbeidsinkludering

Bystyret har behandlet et privat forslag om ny traineeordning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse.

(30.01.2019)

Klart for bredt samarbeid for å forebygge selvmord

Bystyret har nå vedtatt byens første handlingsplan for å forebygge selvmord. Planen har en nullvisjon for selvmord og sterkt fokus på barn og unge.

(21.11.2018)

Ønsker tiltak som forebygger ensomhet blant unge, studenter og eldre

Bystyret ber byrådet sette i gang et prosjekt som skal utrede forebyggende tiltak mot ensomhet blant unge, studenter og eldre.

(21.11.2018)

Skal bosette flere flyktninger i 2018

Bystyret har bestemt at Bergen skal øke bosettingen av flyktninger i år fra 200 til 240 i 2018.

(19.09.2018)

Smart omsorg har gitt helseomsorgen et løft

Satsingen på Smart omsorg har styrket helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune i 2017.

(30.05.2018)