Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre barnevern- og fosterhjemsbarn psykisk helsehjelp

Bystyret har fattet et vedtak til et skriftlig spørsmål om hva byrådet gjør for å sikre barn i barnevernet og forsterhjem med psykiske lidelser nødvendig helsehjelp.

Interpellasjonen viser til rapporten "Pyskisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner", hvor det kommer frem at tre av fire barn i barnevernet på institusjon har en psykisk lidelse. Blant fosterbarn hadde 51% en eller flere psykiske lidelser. Interpellasjonen viser også til forskning som viser at enkelte ansatte mangler den faglige kompetansen som er nødvendig for å evaluere om barna har psykiske lidelser.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet legge frem en sak som viser hvordan barn i barnevernet og forsterhjem med psykiske lidelser kan sikres nødvendig helsehjelp. Saken skal også omhandle hvordan barn i barnevernsinstitusjoner sikres medbestemmelse og innflytelse i vedtak som omhandler dem".

Les dokumentet i saken