Gå tilbake til:
Du er her:

Vil la eldre par bo sammen på sykehjem

Bystyret vil tilrettelegge for at ektepar og samboere skal kunne bo sammen på sykehjem.

Bystyret har fattet et vedtak til et skriftlig spørsmål om byråden vil ta initiativ til å innføre ektefelle-/samboergaranti på sykehjemmene i Bergen.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret er positiv til byrådets initiativ om en garanti som går lengre enn den Oslo kommune har innført. Bystyret slutter seg til garantien som innebærer at ektepar/samboere hvor begge har langtidsvedtak, og ektepar/samboere hvor den ene har langtidsvedtak og den andre har behov for helse- og omsorgstjenester og delvis oppfyller kravet til korttidsvedtak, får bo sammen på sykehjem. Samtidig må garantien innebære at det legges til rette for at par hvor kun den ene har krav på sykehjemsplass, skal få tilbringe så mye tid de ønsker sammen på sykehjem."

Les dokumentet i saken