Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt plan for Regnbuebyen Bergen

Bystyret har vedtatt plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021.

Planen slår fast at Bergen skal være en åpen og inkluderende by for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den inneholder 25 tiltak under 7 ulike temaer:

  1. Bergen som regnbueby
  2. Økt bevissthet rundt bruk av kjønnsrelaterte uttrykk
  3. Trygghet for LHBTI i møte med omsorgstjenester
  4. Bergen kommune som arbeidsgiver
  5. Bergen som inkluderende by for personer med ulik kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  6. Samarbeid med FRI og andre organisasjoner
  7. Bergen – en trygg by for flyktninger og personer med innvandrer- bakgrunn som er LHBTI

Les mer i tidligere omtale

Bystyret har blant annet vedtatt følgende:

1. Bystyret vedtar "Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns – og seksualitetsmangfold 2017- 2021" og tiltakene som ligger i planen.

2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostander vil bli iverksatt når det foreligger finansiering – enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler ifm årlige budsjetter.

3. Bystyret ber byrådet sette i verk tiltak for å øke fastleger i Bergen sin kompetanse på LHBT+.

For endelig formulering og detaljering av vedtak, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken