Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker nullvisjon for selvmord

Bystyret støtter et innbyggerforslag om en nullvisjon for selvmord i Bergen kommune, og ønsker en egen handlingsplan for arbeidet.

Forslaget kommer fra organisasjonen LEVE Hordaland – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Vedtaket forplikter kommunen til enda sterkere satsing på forebyggende arbeid.

Bystyret ber byrådet utarbeide en egen handlingsplan for forebygging av selvmord, og legger vekt på at kommunen bør samarbeide tett med ideelle organisasjoner som Kirkens SOS og LEVE for å konkretisere virkemidler for å få ned antall selvmord.

Bystyret har vedtatt komiteens innstilling samt følgende tillegg:

"Bystyret ber om at handlingsplan for forebygging av selvmord inneholder et eget avsnitt som omhandler samarbeid med Universitetet i Bergen, høyskoler og studentorganisasjoner."

Les tidligere omtale av saken fra byrådets behandling.

Les dokumentene i saken