Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha mer detaljert årsrapport om luftkvalitet

Bystyret har behandlet årsmelding for luftkvalitet i Bergen i 2016. De ønsker månedssnitt for NO2 i havnen, og ber om tall for finkornet svevestøv.

Rapporten sier blant annet at Bergen generelt har hatt god luftkvalitet i 2016, med unntak av noen overskridelser for NO2 på Danmarks plass. Les mer om rapporten i tidligere omtale fra byrådet.

Bergen bystyre ønsker at de følgende årsrapporter også viser månedsgjennomsnitt for NO2 forurensning fra de ulike passivmålerne i havnen. Bystyret ber også byrådet rette en henvendelese til Norsk institutt for luftforskning om at tall for finkornet svevetøv også må med i årsoversikten.

Bystyret vedtok innstillingen, samt et tilleggsforslag om at påfølgende årsrapporter også skal vise månedsgjennomsnitt for NO2-forurensning fra de ulike passivmålerne i havnen.

I tillegg vedtok bystyret en merknad der de ber byrådet rette en henvendelese til Norsk institutt for luftforskning om at tall for finkornet svevetøv også må med i årsoversikten.

MERK: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken