Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt femårsplan for rusfeltet

Planen peker ut retningen for hvor den tyngste innsatsen i rusfeltet skal settes inn i perioden 2018-2022.

Planen "Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022" bygger opp under den politiske plattformen om at alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Den overordnede strategiplanen beskriver den pågående innsatsen, og peker samtidig ut retningen for innsatsen de kommende årene. Her blir det blant annet lagt vekt på brukermedvirkning sammen med arbeid og aktivitet som prioritert innsatsområde. De tyngste tiltakene er hovedsakelig innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle rusproblemer, eller allerede har etablert et rusproblem.

Komiteens innstilling ble vedtatt med merknader. For endelig formulering og detaljering av vedtaket, se protokoll som legges ut noen dager etter møtet.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken