Gå tilbake til:
Du er her:

Er enige om ny modell for Bergen legevakt

Bystyret har vedtatt ny modell for drift av Bergen legevakt, i samsvar med en ny avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF.

Avtalen innebærer at Helse Bergen overtar driften av tjenestene som er definert som spesialisthelsetjenester. Disse tjenestene skal fortsatt gis i Bergen Helsehus. Innbyggerne vil dermed fortsatt kunne få de samme tjenestene som i dag når de oppsøker Bergen legevakt.

Organisasjonsmodellen som nå er valgt, er en såkalt rotasjonsmodell som medfører at leger og sykepleiere roterer mellom kommunale oppgaver og spesialisthelseoppgaver. Modellen er støttet av ansatte ved legevakten. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret ber om at byrådet kommer tilbake til behovet for budsjettmessige endringer i tilleggsinnstilling. Videre ber bystyret byrådet sikre den videre driften av voldtektsmottaket.

Bystyret vedtok punkt 1-2 i komiteens innstilling, samt merknaden.

Les dokumentene i saken