Gå tilbake til:
Du er her:

Sier ja til 200 flyktninger i 2018

Bystyret har vedtatt å bosette 200 flyktninger i 2018. De ber også byrådet om ha et spesielt søkelys på å få kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Bergen om å bosette 200 flyktninger. Av disse er fem enslige mindreårige flyktninger, to av dem er under 15 år.
Bystyret vil også ta i mot flere hvis det kommer en ny anmodning fra IMDi i løpet av 2018.

Komiteens innstilling ble vedtatt med følgende merknader:

  • Bystyret ber byrådet ha spesielt søkelys på å få kvinner med innvandrerbakgrunn inn i yrkesrettet aktivitet.
  • Bystyret merker seg at IMDI i sin henvendelse skriver: "Årsaka til redusert behov for busetting er at færre søkjer asyl i Noreg". Denne formuleringen er mangelfull fordi den ikke forklarer hvorfor dette er tilfellet. I en verden der millioner av mennesker har sterke grunner til å søke beskyttelse, har Norge gjort det så komplisert å søke asyl at Norge i praksis unndrar seg sin del av ansvaret for medmenneskers skjebne. Bystyret i Bergen mener at dette er umenneskelig og uakseptabelt

Les forhåndsomtale fra byrådet

Les dokumentene i saken