Gå tilbake til:
Du er her:

Klart for å gjennomgå enkeltsaker i barnevernet

Bystyret har fattet endelig vedtak om hvordan kommunen skal gjennomføre en gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet.

Bystyret har tidligere vedtatt at det skal foretas en gjennomgang av enkeltsaker i barnevernet. Denne saken beskriver hvordan sakene skal velges ut og hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Det skal bli nedsatt et utvalg som skal gjennomgå de utvalgte sakene i løpet av 2018. Fem av sakene vil bli meldt inn fra Byombudet, og fem saker velger utvalget i samarbeid med barnevernet. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret bevilger 2,2 millioner til arbeidet, med dekning i sentral avsetning til usikkerhet.

Bystyret vedtok punkt en og to i komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.