Gå tilbake til:
Du er her:

Flere fikk dagsentertilbud i 2017

Økt heltidskultur og flere dagsenterplasser er status for tjenester til utviklingshemmede i 2017.

I statusmeldingen går det blant annet frem at Etat for tjenester til utviklingshemmede har økt antall ansatte i langvakter, noe som har bidratt til økt heltidskultur.

26 nye tjenestemottakere fikk dagsenterplass i fjor, og det ble opprettet et nytt dagsenter.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med blant annet følgende merknader til statusmeldingen:

"Bystyret ber byrådet sørge for at alle som skal ha individuell plan, har en fullstendig og oppdatert individuell plan".

"Psykisk utviklingshemmede har helseutfordringer, og får ofte livsstilssykdommer. Tilbudet om fysisk aktivitet varierer fra bolig til bolig, og etter hvilket dagsenter de går på. For mange kunne et bedre tilbud om fysisk aktivitet gitt store helsegevinster. Bystyret ber byrådet i kommende statusmeldinger gi en oversikt over hvilke tilbud til fysisk aktivitet som gis, og hvor mange som deltar på de ulike tilbudene"

For endelig formulering og detaljering av vedtaket, se protokoll.

Les dokumentene i saken