Gå tilbake til:
Du er her:

Smart omsorg har gitt helseomsorgen et løft

Satsingen på Smart omsorg har styrket helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune i 2017.

Årsrapporten for Smart omsorg 2017 ble lagt frem i bystyret onsdag 30. mai. Rapporten redegjør for status, fremdrift og resultater for programmet i 2017.

I perioden 2015-2018 er det øremerket 70 millioner kroner til programmet, og 2017 har vært det året med høyest aktivitet. Gevinstanalyser viser at bedre kvalitet, reduserte kostnader og tidsbesparelser er blant resultatene det kan vises til.

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les dokumentene i saken