Gå tilbake til:
Du er her:

Skal bosette flere flyktninger i 2018

Bystyret har bestemt at Bergen skal øke bosettingen av flyktninger i år fra 200 til 240 i 2018.

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet Bergen om å bosette ytterligere 40 flyktninger, derav ni enslige mindreårige. Bergen kommune har de siste årene styrket tjenestene for bosetting og inkludering av flyktninger og har derfor kapasitet til å ta imot flere flyktninger.

Utgifter til bosetting av flyktninger skal dekkes inn av det statlige integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"I saksframstillingen vedrørende IMDIs opprinnelige anmodning til Bergen kommune (bystyresak 18/18, 31. januar 2018) skrev byrådet:

'Byrådet undrer seg over at det i en tid da det er flere flyktninger i verden enn på mange år ikke er behov for å bruke all bosettings- og inkluderingskompetansen som finnes i Bergen og mange andre norske kommuner, og mener Norge burde tatt imot en større andel overføringsflyktninger enn vi gjør i dag.'

Også nå påpeker byrådet at Norge hadde hatt mulighet til å ta imot flere mennesker på flukt.

Ved behandlingen av sak 18/18 vedtok bystyret flere merknader som ga uttrykk for den samme grunnholdningen. Bystyret fastholder sin vurdering fra behandlingen av sak 18/18."

Les dokumentene i saken.