Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker tiltak som forebygger ensomhet blant unge, studenter og eldre

Bystyret ber byrådet sette i gang et prosjekt som skal utrede forebyggende tiltak mot ensomhet blant unge, studenter og eldre.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om ensomhet blant, unge, studenter og eldre.

Interpellanten viser blant annet til Ungdataundersøkelsen 2018, der det fremgår at andelen som rapporterer om ensomhet aldri har vært høyere. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT 2018), svarer dessuten 30 prosent av de spurte "ja" på et eller flere spørsmål som måler ensomhet.

Interpellanten viser også til ensomhet blant eldre, der enslige eldre er særlig utsatt.

Les interpellasjonen her

Bystyret har fattet følgende vedtak:

Bystyret ber byrådet gjennomføre et tverrfaglig prosjekt innenfor relevante etater om ensomhetsproblematikk blant unge, studenter og eldre, med mål om å legge frem en sak om forebyggende tiltak for bystyret.

Følgende tilleggsforslag ble også vedtatt:

Ensomhet blant eldre er en folkehelseutfordring. Bystyret mener at studentboliger inn i fremtidens eldreomsorg kan være en del av løsningen. Et eksempel er hvordan Humanitas i Nederland har lykkes i å løse både studentboligmangel og ensomhet blant de eldste beboerne i institusjon. Her får studenter bo gratis i egen leilighet i institusjonen mot at de er en "god nabo" minst 30 timer i måneden.

Bystyret ber byrådet lage en mulighetsstudie som viser potensial for et prosjekt med boliger for studenter og eldre pleietrengende.