Gå tilbake til:
Du er her:

Vil at kommunen skal bli tydeligere på arbeidsinkludering

Bystyret har behandlet et privat forslag om ny traineeordning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bergen kommune skal være en foregangskommune når det gjelder mangfold i arbeidslivet. Tilrettelegging for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid må følgelig være en viktig del av kommunens arbeidsgiverpolitikk, og vi må sikre en bred forankring hos alle ledere og enheter i kommunen.

Bystyret ber derfor byrådet om å særlig omtale arbeidsinkludering i den kommende HR-meldingen. Herunder bes byrådet om å vurdere suksessfulle tiltak i andre kommuner, som eksempelvis koordinatorstillinger. Det bør også vurderes en forbedret traineeordning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse."

Les dokumentene i saken