Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke flytte Strax-huset

Bystyret vil ikke imøtekomme innbyggerforslag om å flytte MO Strax-huset på Damsgård. I svaret legger de blant annet vekt på flere tiltak og samarbeid med nærområdet.

I svaret skisseres hvordan kommunen systematisk jobber innenfor handlingsplan mot åpne russcener og nye tiltak som alternativt uteareal og prosjektet "Sent ute" som tar sikte på å forsterke innsatsene rundt enkeltpersoner. Les også tidligere omtale fra byrådets behandling, som gir en oversikt over kommunens arbeid.

Bystyret fattet vedtak om å ikke imøtekomme forslaget om å avvikle MO Strax-huset.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknader:

"1. Bystyret ber byrådet om å styrke dialogen med naboer/nærområdet til Strax-huset for å finne de til enhver tid beste løsninger for å skape bedre samspill slik at området opplever minst mulig grad av belastning for dem som bor og dem som benytter seg av området.

2. Bystyret ber byrådet foreta en gjennomgang av virksomheten ved MO Strax-huset. Formålet med en slik gjennomgang vil være å bedre situasjonen både for brukere og nærmiljø. Bystyret ber byrådet legge ruspolitisk råd sin uttalelse til saken til grunn for en slik gjennomgang."

Les dokumentene i saken.