Gå tilbake til:
Du er her:

Slik vil bystyret satse på folkehelse

Bystyret har fått status for folkehelseplan for Bergen fra 2015 til 2025.

Satsingsområder fremover skal være:

  • Informasjon om folkehelse rettet mot innbyggerne
  • Forskning på folkehelseområdet
  • Helsefremmende barnehager og skoler
  • Forebygging av alkoholmisbruk og alkoholrelaterte skader
  • Psykisk helse blant ungdom
  • Redusere sosiale helseforskjeller

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Folkehelse i barnehage

Bystyret legger vekt på at barnehage er en viktig arena for folkehelsearbeid. De ber byrådet søke staten om midler til et eget folkehelseprosjekt i barnehager, der det skal ansettes idrettspedagoger i barnehager i bydeler med levekårsutfordringer.

Eldre og unge

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknader:

  • Bystyret ber byrådet i tråd med innspillet fra Eldrerådet, å gjøre "Eldre og deres livssituasjon" til nytt fokusområde i tillegg til de andre seks.
  • Bystyret ber byrådet synliggjøre arbeidet med å sikre gode levekår for eldre på institusjon i fremtidige planer og statusmeldinger.
  • Forbyggende arbeid mot rus, herunder også alkohol, er en viktig del av arbeidet for å fremme god folkehelse hos ungdom og bystyret ber byrådet i samarbeid med frivillige aktører blant annet idretten, styrke denne satsingen.

Les dokumentene i saken.