Gå tilbake til:
Du er her:

Fornøyd med mål i arbeid for psykisk helse

Bystyret har fått status for plan for psykisk helse 2016-2020.

De psykiske helsetjenestene i Bergen kommune har gjennom de siste årene blitt utviklet både i omfang og kvalitet. Køen av søkere til bolig og botilbud er redusert, og antallet brukere av tilrettelagte aktiviteter, skole- og arbeidstilbud har økt kraftig.

Bystyret slutter seg til konklusjon i saken om at målsettingene er oppnådd så langt i planperioden.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt to merknader:

"Bystyret ber byrådet sørge for at demens inngår som et eget emne i fremtidige statusrapporter for psykisk helse."

"Bystyret ber byrådet inkludere mål og tiltak knyttet til psykisk sykdom relatert til svangerskap og fødsel i rullering av plan for psykisk helse. "

Les dokumentene i saken.