Gå tilbake til:
Du er her:

Skal lage veiledende budsjett for sosialhjelpsmottakere

Bergen Bystyre har behandlet et privat forslag om å lage et veiledende budsjett for sosialhjelp, og ber byrådet lage dette for satsene i 2019.

Budsjettet er ment som et referansebudsjett for sosialhjelpsmottakere, og skal vise hvordan mottakeren kan disponere økonomien sin med en rimelig tidshorisont, og som sosialhjelpsmottaker i inntil to år.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.