Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten

Bystyret har fått en oppsummering av samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

Statusmeldingen gir en kort beskrivelse av hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknader, samt en ny merknad:

"Bystyret har med bekymring merket seg at de lokale helseforetakene skal avvikle et treningstilbud de har hatt til mennesker med alvorlig kreftsykdom. Dette er en sårbar gruppe pasienter, bystyret ber byrådet gå i dialog med Helse Bergen og Haraldsplass HF for å se på muligheten til å beholde tilbudet, eventuelt til kommunen har fått igang et eget tilbud."

Les dokumentene i saken.