Gå tilbake til:
Du er her:

Skal få flere rusavhengige ut i arbeid og aktiviteter

Bystyret har vedtatt handlingsplan som skal få flere rusavhengige til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

Blant målene i planen er at kommunen skal legge til rette for at brukere og tiltak kan benytte digitale løsninger for oversikt og selvbetjening, blant annet ved å etablere en app som gir oversikt og informasjon om arbeids- og aktivitetstiltak i Bergen.

Planen har skal som mål å opprette et byomfattende team som hjelpe brukerne med å komme i gang med aktivitetstilbud. Dagsverket skal utvides med flere plasser og arbeidsoppgaver. Planen skal også sikre at fysisk aktivitet er en del av aktivitetstiltakene for rusavhengige i alle deler av byen.

Åpningstidene på mottaks- og oppfølgingssentrene skal også tilpasses aktiviteter i helgene og på kveldstid. Les mer om planen i omtalen fra byrådet.

Bystyrets vedtak er i samsvar med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken