Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Har vedtatt kulturarenaplan for Bergen 2019 - 2030

Kulturarenaplanen omhandler blant annet fremtiden til Sentralbadet og Kjødetomten, og vil prioritere bydekkende ungdomshus de neste årene.

(24.10.2018)

Ny handlingsplan for kulturskolen

Bystyret har vedtatt handlingsplanen "Bergen kulturskole - rom og retning 2018-2022". Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO.

(19.09.2018)

Planen er: Flere store arrangementer til Bergen

Bystyret har vedtatt en ny arrangementsplan for Bergen for perioden 2019-2030 og øker budsjettet med to millioner kroner.

(20.06.2018)

Grønt lys for Sentralbadet scenekunsthus

Bystyret har fattet endelig vedtak for å realisere Sentralbadet scenekunsthus. Bystyret ønsker ikke å selge det planlagte tilbygget.

(20.06.2018)

Kommunen bevilger 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Bystyret bevilger et tilskudd på 5,2 millioner kroner for å dekke kostnader forbundet med sykkel-VM.

(30.05.2018)

Har vedtatt mer miljøvennlig drift av kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner.

(25.04.2018)

Har bestemt plassering for kulturhus i Fyllingsdalen

Bystyret har vedtatt at nytt kulturhus i Fyllingsdalen skal ligge på kollektivterminalen ved Oasen.

(25.04.2018)

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

(21.03.2018)

Har vedtatt ny kunstplan for Bergen

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

(31.01.2018)

Har vedtatt ny plan for amatørkulturen i Bergen

Bystyret har vedtatt ny Amatørkulturplan for Bergen 2018-2017.

(31.01.2018)

Har fått rapport fra Hansadagene 2016

Bystyret har behandlet rapport fra Hansadagene 2016. Overskuddet etter arrangementet var på vel 4,2 millioner kroner.

(21.06.2017)

Et steg nærmere kulturhus i Fyllingsdalen

Behov for kulturlokaler i Fyllingsdalen er kartlagt. Bystyret har fått resultatene og ber byrådet utpeke en prosjektleder for kulturhuset.

(31.05.2017)

Vil fjerne bybanekunst ved Florida

Bystyret har behandlet sak om å fjerne kunstverk ved Gamle Nygårdsbro og Florida.

(26.04.2017)

Må vurdere utvidet skjenkeareal under sykkel-VM

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om utvidet skjenketid og skjenkeareal under sykkel-VM.

(26.04.2017)

Har vedtatt ny idrettsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt idrettsplan for Bergen 2017-2022.

(22.03.2017)