Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Har fått rapport fra Hansadagene 2016

Bystyret har behandlet rapport fra Hansadagene 2016. Overskuddet etter arrangementet var på vel 4,2 millioner kroner.

(21.06.2017)

Et steg nærmere kulturhus i Fyllingsdalen

Behov for kulturlokaler i Fyllingsdalen er kartlagt. Bystyret har fått resultatene og ber byrådet utpeke en prosjektleder for kulturhuset.

(31.05.2017)

Vil fjerne bybanekunst ved Florida

Bystyret har behandlet sak om å fjerne kunstverk ved Gamle Nygårdsbro og Florida.

(26.04.2017)

Må vurdere utvidet skjenkeareal under sykkel-VM

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om utvidet skjenketid og skjenkeareal under sykkel-VM.

(26.04.2017)

Har vedtatt ny idrettsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt idrettsplan for Bergen 2017-2022.

(22.03.2017)

Har fått status om kulturhus i Åsane

Bystyret har fått fremlagt status og fremdrift for nytt kulturhus i Åsane. Kombinasjonsbygget skal inneholde både skole, kulturskole og bibliotek.

(22.02.2017)

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

(14.12.2016)

Vil vurdere kjøp av Kjødetomten

Bystyret ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål.

(16.11.2016)

Positiv til stor utendørs skatepark

Bystyret er positiv til et innbyggerforslag om en større utendørs skatepark i Bergen.

(19.10.2016)

Nei til å bevare svømmebassenget i Landåshallen

Bystyret avviser innbyggerforslag om å bevare svømmebasseng i Landåshallen.

(21.09.2016)

Vil gjøre det lettere å låne offentlige lokaler

Bystyret har vedtatt nye retningslinjer for utlån av skolelokaler og andre lokaler i kommunale eie.

(16.06.2016)

Fastholder åpningstider for Nordnes sjøbad

Bystyret har behandlet et innbyggerinitiativ om utvidet åpningstid for Nordnes sjøbad.

(15.06.2016)

Viderefører driften av Ungdomshuset 1880

Bystyret har besluttet at Bergen kommune viderefører driften av Ungdomshuset 1880.

(15.06.2016)

Fornyer amtatørkulturplan for Bergen

Planen Amatørkulturlivet i Bergen 2008-2017 skal rulleres. Bystyret ber om at ny plan for perioden 2018-2027 legges fram innen utgangen av 2017.

(15.06.2016)

Vil få flere kulturturister til Bergen

Bystyret ber byrådet om å sammen med Bergen reiselivslag og andre relevante aktører videreutvikle dagens plattformer for å tiltrekke kulturturister til Bergen.

(20.04.2016)