Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

(21.03.2018)

Har vedtatt ny kunstplan for Bergen

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

(31.01.2018)

Har vedtatt ny plan for amatørkulturen i Bergen

Bystyret har vedtatt ny Amatørkulturplan for Bergen 2018-2017.

(31.01.2018)

Har fått rapport fra Hansadagene 2016

Bystyret har behandlet rapport fra Hansadagene 2016. Overskuddet etter arrangementet var på vel 4,2 millioner kroner.

(21.06.2017)

Et steg nærmere kulturhus i Fyllingsdalen

Behov for kulturlokaler i Fyllingsdalen er kartlagt. Bystyret har fått resultatene og ber byrådet utpeke en prosjektleder for kulturhuset.

(31.05.2017)

Vil fjerne bybanekunst ved Florida

Bystyret har behandlet sak om å fjerne kunstverk ved Gamle Nygårdsbro og Florida.

(26.04.2017)

Må vurdere utvidet skjenkeareal under sykkel-VM

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om utvidet skjenketid og skjenkeareal under sykkel-VM.

(26.04.2017)

Har vedtatt ny idrettsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt idrettsplan for Bergen 2017-2022.

(22.03.2017)

Har fått status om kulturhus i Åsane

Bystyret har fått fremlagt status og fremdrift for nytt kulturhus i Åsane. Kombinasjonsbygget skal inneholde både skole, kulturskole og bibliotek.

(22.02.2017)

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

(14.12.2016)

Vil vurdere kjøp av Kjødetomten

Bystyret ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål.

(16.11.2016)

Positiv til stor utendørs skatepark

Bystyret er positiv til et innbyggerforslag om en større utendørs skatepark i Bergen.

(19.10.2016)

Nei til å bevare svømmebassenget i Landåshallen

Bystyret avviser innbyggerforslag om å bevare svømmebasseng i Landåshallen.

(21.09.2016)

Vil gjøre det lettere å låne offentlige lokaler

Bystyret har vedtatt nye retningslinjer for utlån av skolelokaler og andre lokaler i kommunale eie.

(16.06.2016)

Fastholder åpningstider for Nordnes sjøbad

Bystyret har behandlet et innbyggerinitiativ om utvidet åpningstid for Nordnes sjøbad.

(15.06.2016)