Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Vil søke Bergen inn som europeisk kulturhovedstad

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan Bergen skal arbeide for å oppnå status som europeisk kulturhovedstad.

(10.04.2019)

Etablerer Stiftelsen Bergen Kjøtt

Bystyret har vedtatt å opprette en stiftelse for å sikre Bergen Kjøtt til kunst- og kulturformål.

(13.03.2019)

Har vedtatt tidsplan av gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark

Bystyret har vedtatt at det etableres kunstgress på Arna idrettspark sommeren 2019 og at våtmarkspark og kastefelt etableres tidligst mulig i 2020.

(13.03.2019)

Vil satse videre på frivillighet i Bergen

Bystyret har evaluert Plan for frivillighet og det arbeidet som er gjort siden 2015, og ber om en ny plan fra neste år.

(13.03.2019)

Styrker Bergen som matby

Bystyret har vedtatt strategi for å styrke Bergen som matby frem mot 2030.

(13.03.2019)

Bystyret positiv til byarena-planer for Bygarasjen og Kokstad

Bystyret har behandlet sak om konsept og lokalisering for ny byarena i Bergen.

(13.03.2019)

Vil bedre forholdene for svømmeidretten

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om å sikre bassengkapasitet for svømmeidretten ved rehabilitering og utskifting av svømmehaller.

(13.03.2019)

Har vedtatt kulturarenaplan for Bergen 2019 - 2030

Kulturarenaplanen omhandler blant annet fremtiden til Sentralbadet og Kjødetomten, og vil prioritere bydekkende ungdomshus de neste årene.

(24.10.2018)

Ny handlingsplan for kulturskolen

Bystyret har vedtatt handlingsplanen "Bergen kulturskole - rom og retning 2018-2022". Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO.

(19.09.2018)

Planen er: Flere store arrangementer til Bergen

Bystyret har vedtatt en ny arrangementsplan for Bergen for perioden 2019-2030 og øker budsjettet med to millioner kroner.

(20.06.2018)

Grønt lys for Sentralbadet scenekunsthus

Bystyret har fattet endelig vedtak for å realisere Sentralbadet scenekunsthus. Bystyret ønsker ikke å selge det planlagte tilbygget.

(20.06.2018)

Kommunen bevilger 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Bystyret bevilger et tilskudd på 5,2 millioner kroner for å dekke kostnader forbundet med sykkel-VM.

(30.05.2018)

Har vedtatt mer miljøvennlig drift av kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner.

(25.04.2018)

Har bestemt plassering for kulturhus i Fyllingsdalen

Bystyret har vedtatt at nytt kulturhus i Fyllingsdalen skal ligge på kollektivterminalen ved Oasen.

(25.04.2018)

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

(21.03.2018)