Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Endrer rammebetingelser for utvikling av Sentralbadet

Bystyret har vedtatt at heving av taket over bassengdelen, samt et mulig påbygg på inntil fire etasjer tas med i det videre arbeidet.

(20.06.2019)

Vil søke Bergen som kulturhovedstad i 2030

Bystyret ber om sak som beskriver søknadsprosess for at Bergen igjen skal bli europeisk kulturhovedstad.

(19.06.2019)

Gir Nordisk Film tillatelse til å vise film på Lagunen

Bystyret tildeler Nordisk Film Kino AS konsesjon i fem år, fra 1. oktober i år, til å vise film i Lagunen Storsenter.

(19.06.2019)

Skal jobbe for å få Fysak på Sandsli

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om å få etablert et "Fysak light" på Sandsli.

(19.06.2019)

Vil ha nynorske turbibliotek i Bergen

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om Bergen vil satse på nynorske turbibliotek for å stimulerer til økt friluftsaktivitet og leseglede.

(19.06.2019)

Positive til kultursommerjobber for ungdom

Bystyret har behandlet et privat forslag om å tilby kultursommerjobber for ungdom mellom 16 og 20 år.

(23.05.2019)

Vil søke Bergen inn som europeisk kulturhovedstad

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan Bergen skal arbeide for å oppnå status som europeisk kulturhovedstad.

(10.04.2019)

Etablerer Stiftelsen Bergen Kjøtt

Bystyret har vedtatt å opprette en stiftelse for å sikre Bergen Kjøtt til kunst- og kulturformål.

(13.03.2019)

Har vedtatt tidsplan av gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark

Bystyret har vedtatt at det etableres kunstgress på Arna idrettspark sommeren 2019 og at våtmarkspark og kastefelt etableres tidligst mulig i 2020.

(13.03.2019)

Vil satse videre på frivillighet i Bergen

Bystyret har evaluert Plan for frivillighet og det arbeidet som er gjort siden 2015, og ber om en ny plan fra neste år.

(13.03.2019)

Styrker Bergen som matby

Bystyret har vedtatt strategi for å styrke Bergen som matby frem mot 2030.

(13.03.2019)

Bystyret positiv til byarena-planer for Bygarasjen og Kokstad

Bystyret har behandlet sak om konsept og lokalisering for ny byarena i Bergen.

(13.03.2019)

Vil bedre forholdene for svømmeidretten

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om å sikre bassengkapasitet for svømmeidretten ved rehabilitering og utskifting av svømmehaller.

(13.03.2019)

Har vedtatt kulturarenaplan for Bergen 2019 - 2030

Kulturarenaplanen omhandler blant annet fremtiden til Sentralbadet og Kjødetomten, og vil prioritere bydekkende ungdomshus de neste årene.

(24.10.2018)

Ny handlingsplan for kulturskolen

Bystyret har vedtatt handlingsplanen "Bergen kulturskole - rom og retning 2018-2022". Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO.

(19.09.2018)