Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere kjøp av Kjødetomten

Bystyret ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål.

Vedtaket er svar på et skriftlig spørsmål fra Andreas Madsen Berg (SV) og Charlotte Spurkeland (H). Representantene mener at Bergen har behov for et nytt kulturbygg som blant annet rommer et nytt musikkteater, og at Kjødetomten vil være godt egnet til dette formålet.

Bystyret vil ikke pålegge byrådet å kjøpe tomten, men ber byrådet vurdere en fremtidig anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord.

Les dokumentene i saken