Gå tilbake til:
Du er her:

Må vurdere utvidet skjenkeareal under sykkel-VM

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om utvidet skjenketid og skjenkeareal under sykkel-VM.

Interpellanten foreslår at Bergen kommune legger til rette for utvidet skjenkeareal under sykkel-VM og at skjenketiden utvides.

Bystyret vedtok følgende alternative vedtak:

"Bystyret konstaterer at byrådet allerede har innvilget utvidet skjenketid under sykkel-VM. Når det gjelder eventuelle søknader om utvidelse av skjenkearealet ute, må dette vurderes av byrådet ut fra flere forhold knyttet både til sikkerhet, allmenn ferdsel og spesielt barns rett til å kunne ferdes i sentrum i alkoholfrie soner."

Les dokumentene i saken