Gå tilbake til:
Du er her:

Et steg nærmere kulturhus i Fyllingsdalen

Behov for kulturlokaler i Fyllingsdalen er kartlagt. Bystyret har fått resultatene og ber byrådet utpeke en prosjektleder for kulturhuset.

I forbindelse med reguleringsplan for Fyllingsdalen og endelig avgjørelse knyttet til fremtidig bybanetrasé, vil man i løpet av sommeren 2017 kunne klarlegge ledige og aktuelle tomter for et sentralt plassert kulturhus.

Målet er at en endelig beslutning om nytt kulturhus i Fyllingsdalen skal tas i løpet av 2018.

Les mer i tidligere omtale av saken .

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt to nye merknader:

  • "Bystyret ber byrådet utpeke en prosjektleder i kommunen for kulturhuset, og at det i tråd med kommunens intensjoner om reell brukermedvirkning også nedsettes et brukerutvalg hvor Fyllingsdalen Kulturråd, Bergen offentlige bibliotek, Nye Fyllingsdalen Teater, Bergen kulturskole og kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg tas med."
  • "Bystyret ber om at det i arbeidet med lokalisering tas hensyn til at kulturfunksjoner skal plasseres sentralt jamfør merknad 1 i sak 261/15 fra komite for miljø og byutvikling."

Les dokumentene i saken