Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått rapport fra Hansadagene 2016

Bystyret har behandlet rapport fra Hansadagene 2016. Overskuddet etter arrangementet var på vel 4,2 millioner kroner.

De 36. internasjonale Hansadagene ble arrangert i Bergen i juni 2016. Nærmere 80 hansabyer med rundt 1000 offisielle delegater deltok på arrangementet.

Rapporten konkluderer med at Hansadagene 2016 var et meget vellykket arrangement, der erfaringene fra planleggingen og gjennomføringen av Hansadagene kan benyttes som verktøy i fremtidige byomfattende arrangement.

Les også tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tilleggsforslag: "Korrekt beløp for arrangementets overskudd er kr 4.240.000,-."

Les dokumentene i saken