Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

Beslutningen er svar på en interpellasjon (skriftlig forespørsel) som foreslår en miljøstandard for kunstgressbaner.

Bystyret imøteser interpellasjonen med å presisere at de vil følge opp saken gjennom to aktuelle planer, videre at byrådet til neste bystyremøte skal undersøke hvor raskt man kan få innført en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet utrede til neste bystyremøte hvor raskt man kan få innført en miljøstandard basert på Miljødirektoratets anbefalinger for å redusere utslipp fra Bergen kommunes kunstgressbaner."

"Fotball er i dag den største idretten både for gutter og jenter i Bergen og ved etablering av kunstgressbaner skjer det en betydelig aktivitetsøkning. Den økte fysiske aktiviteten er svært gledelig i et folkehelseperspektiv, samtidig erkjennes det at kunstgress kan ha uheldige miljøkonsekvenser. Bystyret i Bergen er svært bekymret for det økende problemet med marin forsøpling og plast i naturen. Gummigranulatet i kunstgressbaner er dokumentert som en av kildene til mikroplastutslippet. Bystyret stiller seg derfor bak målet om å forhindre granulatflukt fra byens kunstgressbaner, og vil følge opp dette i behandlingen av Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner og Tiltaksplan mot plast og marin forsøpling."

Les interpellasjonen her