Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen bevilger 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Bystyret bevilger et tilskudd på 5,2 millioner kroner for å dekke kostnader forbundet med sykkel-VM.

Pengene skal tas fra usikkerhetsavsetningen som var fastsatt for arrangementet og utbetales konkursboet med utgangspunkt i et regnskap fra arrangementet.

Vedtaket viser til følgende bystyrevedtak fra 2013:

"Bergen bystyre legger til grunn at den anbefalte usikkerhetsavsetningen på kr. 15,6 mill. ikke finansieres nå, men forutsettes dekket i tråd med saksutredningen, dersom den inntreffer. Bergen kommunes andel utgjør kr. 5,2 mill."

Les dokumentene i saken

Komiteens innstilling ble vedtatt