Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for Sentralbadet scenekunsthus

Bystyret har fattet endelig vedtak for å realisere Sentralbadet scenekunsthus. Bystyret ønsker ikke å selge det planlagte tilbygget.

Sentralbadet skal bygges om og rehabiliteres og skal huse institusjonene Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Andre kunst- og kulturaktører skal også kunne benytte lokalene når de er ledige.

Bergen kommune fullfinansierer investeringen på 615 millioner kroner, minus statens bidrag på 230 millioner. Bystyret tar forbehold om at Fylkestinget vedtar at Hordaland fylkeskommune bidrar med fem millioner årlig i 20 år, og at årets bevilgning på fem millioner settes i driftsfond for delvis å dekke lånekostnader.

Mer om saken leser du i tidligere omtale fra da byrådet behandlet saken.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, men med følgende endring i punkt tre:

"Siste setning fjernes: Byrådet gis fullmakt til å forberede og gjennomføre et salg av det planlagte tilbygg på Sentralbadet basert på premissene i saken."

Bystyret vedtok også følgende merknad:

"Bystyret merker seg at denne saken viser hvor viktig det er at Bergen er en aktiv pådriver for kunst- og sceneprosjekter, og fastholder sin posisjon på dette spesielt sett i lys av fylkesreformen."

Les dokumentene i saken.