Gå tilbake til:
Du er her:

Planen er: Flere store arrangementer til Bergen

Bystyret har vedtatt en ny arrangementsplan for Bergen for perioden 2019-2030 og øker budsjettet med to millioner kroner.

Planen legger opp til at Bergen skal få en egen veileder for gjennomføring av store arrangementer, og videre at Bergen kommune samarbeider bredt med andre aktører for å få flere store arrangementer til Bergen.

Den årlige rammen til arrangementer økes fra fire til seks millioner kroner.

Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt et tillegg til kapittel 7.4 og noen merknader. Se protokoll noen dager etter møtet for endelig detaljering av vedtaket.

Les dokumentene i saken.