Gå tilbake til:
Du er her:

Ny handlingsplan for kulturskolen

Bystyret har vedtatt handlingsplanen "Bergen kulturskole - rom og retning 2018-2022". Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO.

Den nye handlingsplanen for Bergen kulturskole bygger videre på tiltaksplanen fra 2010 samt kunstplanen, amatørkulturplanen, kulturarenaplanen og andre dokument av prinsipiell, faglig og strategisk betydning for videre utvikling av Bergen Kulturskole.

Den nye planen er delt inn i 10 planområder. Hovedmålet for den kommende planperioden er "Bergen kulturskole skal være i forkant nasjonalt og markere seg som en tradisjonsbærende så vel som nyskapende og eksperimenterende opplæringsinstitusjon for barn og unge".

Les mer om planen i bystyresaken her.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret er positiv til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og SFO."

Les dokumentene i saken.