Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kulturarenaplan for Bergen 2019 - 2030

Kulturarenaplanen omhandler blant annet fremtiden til Sentralbadet og Kjødetomten, og vil prioritere bydekkende ungdomshus de neste årene.

Kulturarenaplanen skal gi fysiske rammer som tjener byens aktører og deres ambisjoner. Den skal også sikre arenaer som er lett tilgjengelige for publikum. Planen tar hensyn til å videreutvikle både et levende sentrum og vitale bydeler.

Målet for planen er å utvikle et verktøy som ikke bare er hensiktsmessig på kulturbyggområdet, men som også gir retning for byrådets og Bergen kommunes prioriteringer de neste årene.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok innstillingen med et nytt punkt 3 og en merknad:

Kulturkvartalet Verftet brukes heretter som navn på helheten av Kjødetomten og USF Verftet.

Merknad: Bystyret ber om at Kjødetomten settes av til kulturformål slik at man i sammenheng med kulturhuset USF får et kulturkvartal på Verftet. Dette vil sikre gode utviklingsmuligheter for kunst, kultur og kulturnæringsmiljøet i Bergen.

Les dokumentene i saken