Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret positiv til byarena-planer for Bygarasjen og Kokstad

Bystyret har behandlet sak om konsept og lokalisering for ny byarena i Bergen.

Bystyret ber byrådet arbeide videre med byarenaprosjekt både på Kokstad og på Bygarasjen på Nygårdstangen. Det er blant annet nødvendig med videre avklaringer rundt leie av halltid i en byarena på Kokstad Vest, samt konkretisering fra aktørene bak det private konseptet om byarena på ByGarasjen på Nygårdstangen.

Etter dette skal det fattes en endelig beslutning om Bergen skal gå videre med kun ett av prosjektene eller begge to. Dersom det blir aktuelt å realisere begge to, kan konseptene bli justert slik at de kan utfylle hverandre.

Les mer om byarena-planene i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt et tillegg til punkt to om at det videre planarbeidet, herunder regulering, gis høy prioritet.

Bystyret har også vedtatt en merknad som presiserer at en byarena må tilpasses sine omgivelser på en god måte både med hensyn til volum og arkitektur forøvrig. Bystyret vil derfor at det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse.

Se protokoll som legges her, for endelig detaljering av vedtaket noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken.