Gå tilbake til:
Du er her:

Vil satse videre på frivillighet i Bergen

Bystyret har evaluert Plan for frivillighet og det arbeidet som er gjort siden 2015, og ber om en ny plan fra neste år.

Plan for frivillighet omhandler frivilligheten på tvers av fagfelt i kommunen. Planen har seks satsingsområder: 1) Samarbeid med offentlige myndigheter, 2) nye frivillige initiativ og organisasjonsmodeller i lokalsamfunnet, 3) lokaler og møteplasser, 4) rekruttering av frivillige, 5) informasjon/kommunikasjon og 6) ressurser/økonomi. Totalt har Plan for frivillighet 27 tiltak fordelt på sine seks satsingsområder.

Vil fremme studentfrivillighet

Bystyret vil blant annet ha flere tiltak for å fremme studentfrivilligheten i Bergen. Videre er de opptatt av at frivilligheten må få definere sine egne mål.

Bystyret tar status og evaluering av Plan for frivillighet til etterretning og ber byrådet utarbeide en ny plan for frivillighet som legges frem i løpet av 2020.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tillegg:

"Studenter og studentorganisasjoner er en svært viktig del av frivilligheten i Bergen. Kommunen skal derfor aktivt støtte studentenes frivillige arbeid og kulturliv, blant annet ved å gi støtte i form av tilskudd, lokale og tilrettelegging. Bystyret ønsker tett dialog med relevante organisasjoner for å fremme studentfrivilligheten i Bergen."

Bystyret vedtok også to nye merknader:

"Frivillig innsats er svært viktig for Bergen. Innsatsen frivillige innenfor de mange ulike trossamfunnene og livssynsorganisasjonene i Bergen legger ned, betyr mye for byen vår og enkeltmenneskers tilhørighet til fellesskap."

"Bystyret er bekymret for en utvikling hvor kommunen ser på frivilligheten som et middel for å nå kommunens mål, i stedet for å la frivilligheten definere sine egne mål. Frivilligheten skal få lov til å være nettopp fri, og ikke bli slukt av kommunens virksomhet".

Les dokumentene i saken.

LES OGSÅ: Bli med på frivilligtorg på Festplassen 4. mai