Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Grønt lys for kulturhuset i Åsane

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplanen for kombinert kulturhus og videregående skole i Åsane.

(21.03.2018)

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

(21.03.2018)

Nye bomstasjoner i Småstrandgaten og på Strandkaien

Bystyret har vedtatt plassering av to bomstasjoner i Bergen sentrum.

(21.02.2018)

Grønt lys for videreutvikling av Sletten og Slettebakken

Bystyret har vedtatt oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken.

(21.02.2018)

Vil be servicenæringen åpne opp for toalettbesøkende

Bystyret har behandlet en interpallasjon om bedre toalettfasiliteter i Bergen sentrum som innebærer at servicenæringen åpner dørene for trengte.

(21.02.2018)

Har valgt trasé for Bybanen gjennom Sandviken

Bystyret har vedtatt bybanetrasé gjennom Sandviken.

(31.01.2018)

Har gitt uttale til Nasjonal transportplan

Bystyret har gitt uttale til Nasjonal transportplan 2018-2029, handlingsprogram for riksveg 2018-2023.

(31.01.2018)

Vil ha flere ladepunkt for elbil

Bystyret har behandlet en interpallasjon om å tilrettelegge for flere ladepunkter for elbil.

(31.01.2018)

Vil ha tilskuddsordning for el-sykler

Bystyret har behandlet en interpellasjon om støtte til innkjøp av elektriske sykler for Bergens innbyggere.

(31.01.2018)

Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

18. januar presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.

(18.01.2018)

Miljøløftet erstatter Bergensprogrammet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for den nye bypakken Miljøløftet 2018-2021. Miljøløftet skal erstatte Bergensprogrammet fra 2018.

(19.12.2017)

Vil vurdere andre alternativer for Bybanen i Sandviken

Bystyret utsetter saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken og ber om en vurdering av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

(19.12.2017)

Har vedtatt ny feieordning og nytt forbud mot ildsteder

Bystyret har vedtatt nye feie- og tilsynsordning for Bergen kommune, inklusivt et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021.

(22.11.2017)

Gebyrmodell for renovasjon blir permanent ordning

Bystyret har vedtatt at prøveprosjektet med fleksible renovasjonsgebyrer omgjøres til en permanent ordning.

(22.11.2017)

Regulerer for 250 nye boliger på Kronstad

Bystyret har vedtatt et planforslag som åpner for bygging av 210-250 nye boliger i Kronstadparken i kombinasjon med noe næring og barnehage.

(22.11.2017)