Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Flytter to av tre planlagte bomstasjoner

Bystyret har behandlet sak om å omlokalisere tre planlagte bomstasjoner, og har bestemt at stasjonene i Tellevikvegen og Hardangervegen flyttes, mens den i Skagevegen ikke flyttes.

(19.09.2018)

Er positiv til innbyggerforslag om stasjonsplass ved jernbanen

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om ny stasjonsplass ved jernbanen, og ber om at intensjonen tas med i det videre planarbeidet for området.

(19.09.2018)

Byens første plastplan på plass

Nå er byens første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling vedtatt av bystyret.

(20.06.2018)

Grønt lys for sykkeltrase til Sandviken

Bystyret slutter seg til forslag om ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

(20.06.2018)

Vil ha flere kvinnelige gater i Bergen

Bystyret vil at flere gater og plasser i Bergen skal tildeles navn etter kvinner.

(20.06.2018)

Setter strenge krav til boligutbygging i Solåsen

Bystyret har vedtatt plan for tre nye boligblokker i Solåsen i Ytrebygda.

(20.06.2018)

Ber om tiltak for renere luft i Søre Øyjorden

Bystyret har behandlet årsrapport for luftkvalitet 2017, og etterlyser tiltak for renere luft i området over inngangen til Eidsvågtunnelen.

(20.06.2018)

Vil lære av egen byutvikling for å sikre kvalitet i fortetting

Bystyret ber byrådet om å evaluere fortettingsområder i Bergen slik at kommunen får enda mer kunnskap om hvilke utforminger som gir fortetting med best kvalitet.

(20.06.2018)

Startskudd for boligutbygging i Lars Hilles gate

Det tidligere Auto 23-bygget i Lars Hilles gate 29 skal bygges på med fire ekstra etasjer til boligformål.

(30.05.2018)

Grønt lys for Myrdal idrettspark

Bystyret har gjort endelig vedtak om etablering av idrettshall/flerbrukshall, ny ishall og ny fotballstadion på Myrdal i Åsane.

(30.05.2018)

Vil jobbe for universell utforming av bygg og byrom

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune skal følge opp krav til universell utforming av bygg og byrom.

(30.05.2018)

Støtter besparelser ved Bybanen til Fyllingsdalen

Bystyret støtter fylkeskommunens forslag til kutt i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

(25.04.2018)

Styrker dyrevelferden i Bergen

Bystyret har vedtatt kommunens første dyrevelferdsplan.

(25.04.2018)

Vil følge opp trafikksikkerhet i Hjorteveien

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om miljøgate i Hjortevegen.

(25.04.2018)

Har behandlet forslag til konsekvensutreding av Kommuneplanens arealdel

Bystyret har behandlet en interpellasjon om konsekvensutredning av Kommuneplanens arealdel (KPA).

(25.04.2018)