Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Erklærer klimakrise

Bystyret avsluttet møtet før sommeren med å slutte seg til forslaget om å erklære en klimakrise.

(20.06.2019)

Slutter seg til ny byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Bystyret slutter seg til ny byvekstavtale der flere omegnskommuner er kommet med.

(20.06.2019)

Klart for transformasjon til ny bydel i Dokken-Jekteviken

Bystyret har godkjent oppstart av det omfattende arbeidet med å transformere Dokken og Jekteviken. Bystyret ønsker at tomme lokaler kan tas i bruk allerede før havnen er flyttet ut.

(20.06.2019)

Bystyret vil fjerne bomstasjoner i Åsane

Bystyret har fattet vedtak om endring av plassering av bomstasjoner i Åsane og inviterer Hordaland Fylkesting til å fatte likelydende vedtak.

(20.06.2019)

I gang med mer helhetlig boligpolitikk for Bergen

Bystyret har behandlet melding om Program for boligforsyning 2019-2030.

(20.06.2019)

Nye hovedplaner for vannforsyning og avløp i Bergen på plass

Bystyret har godkjent hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø for perioden 2019–2028.

(20.06.2019)

Bygger Bybanen videre gjennom Miljøløftet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020-2023, der Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane har høy prioritet.

(20.06.2019)

Vedtok arkitekturstrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt arkitekturstrategien Arkitektur+ for Bergen.

(20.06.2019)

Vedtok kulturminnestrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt strategien "Identitet med særpreg" som utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen.

(19.06.2019)

Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret vedtok i juni Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte daværende byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

(28.06.2019)

Bergen skal få egen plan for å ivareta naturmangfold

Bystyret har behandlet en interpellasjon om at Bergen bør ta et samlende ansvar for å ivareta naturmangfold.

(19.06.2019)

Bystyret vil ha mindre mat i bosset

Bystyret vil at Bergen skal skrive under på avtalen KuttMatsvinn2020 og gjøre andre tiltak for å få ned matsvinnet i kommunen.

(23.05.2019)

Ber byrådet følge opp servicelinjer med Skyss

Bystyret har behandlet et privat forslag om busstilbud i sentrum.

(23.05.2019)

Ber byrådet se på de sosiale dimensjonene knyttet til bompenger

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om reduksjon av bompenger for barnefamilier.

(23.05.2019)

Vil ha tiltak for å styrke måkebestanden

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tiltak for å styrke bestanden av måke langs Bergen kommunes kystlinje.

(23.05.2019)