Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Startskudd for boligutbygging i Lars Hilles gate

Det tidligere Auto 23-bygget i Lars Hilles gate 29 skal bygges på med fire ekstra etasjer til boligformål.

(30.05.2018)

Grønt lys for Myrdal idrettspark

Bystyret har gjort endelig vedtak om etablering av idrettshall/flerbrukshall, ny ishall og ny fotballstadion på Myrdal i Åsane.

(30.05.2018)

Vil jobbe for universell utforming av bygg og byrom

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune skal følge opp krav til universell utforming av bygg og byrom.

(30.05.2018)

Støtter besparelser ved Bybanen til Fyllingsdalen

Bystyret støtter fylkeskommunens forslag til kutt i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

(25.04.2018)

Styrker dyrevelferden i Bergen

Bystyret har vedtatt kommunens første dyrevelferdsplan.

(25.04.2018)

Vil følge opp trafikksikkerhet i Hjorteveien

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om miljøgate i Hjortevegen.

(25.04.2018)

Har behandlet forslag til konsekvensutreding av Kommuneplanens arealdel

Bystyret har behandlet en interpellasjon om konsekvensutredning av Kommuneplanens arealdel (KPA).

(25.04.2018)

Vil ha tørre og trygge sykkelparkeringsplasser

Bystyret har behandlet en interpellasjon om bedre sykkelparkering nær der folk bor.

(25.04.2018)

Grønt lys for kulturhuset i Åsane

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplanen for kombinert kulturhus og videregående skole i Åsane.

(21.03.2018)

Vil ha miljøstandard for bergenske kunstgressbaner

Bystyret vil hindre granulatflukt fra kunstgressbaner og ønsker å innføre en miljøstandard for kunstgressbaner i Bergen.

(21.03.2018)

Nye bomstasjoner i Småstrandgaten og på Strandkaien

Bystyret har vedtatt plassering av to bomstasjoner i Bergen sentrum.

(21.02.2018)

Grønt lys for videreutvikling av Sletten og Slettebakken

Bystyret har vedtatt oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken.

(21.02.2018)

Vil be servicenæringen åpne opp for toalettbesøkende

Bystyret har behandlet en interpallasjon om bedre toalettfasiliteter i Bergen sentrum som innebærer at servicenæringen åpner dørene for trengte.

(21.02.2018)

Har valgt trasé for Bybanen gjennom Sandviken

Bystyret har vedtatt bybanetrasé gjennom Sandviken.

(31.01.2018)

Har gitt uttale til Nasjonal transportplan

Bystyret har gitt uttale til Nasjonal transportplan 2018-2029, handlingsprogram for riksveg 2018-2023.

(31.01.2018)