Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Klart for studentboliger i repslageranlegget på Fjøsanger

Bystyret har vedtatt plan for å utvikle det fredete repslageranlegget til studentboliger.

(10.04.2019)

Vil sikre økt gjenbruk av tekstiler

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler.

(10.04.2019)

Skal få flere kvinnelige statuer i Bergen

Bystyret ber om at det de neste ti årene skal reises en statue eller annet kulturuttrykk av fem kvinner i Bergen.

(10.04.2019)

Vil sikre drosjeholdeplasser i sentrum

Bystyret har behandlet en interpellasjon om drosjenæringen i Bergen.

(10.04.2019)

Sier nei til plan for transformasjon av Dikkedokken

Bystyret avviser det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken. Tomten skal settes av til kulturformål.

(13.03.2019)

Har vedtatt plassering for bybanedepot for Fyllingsdalslinjen

Bystyret har vedtatt at bybanedepotet plasseres i fjell ved Nordre Lyshovden.

(13.03.2019)

Grønt lys for nye boliger på Oksla i Arna

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for to nye boligfelt på Oksla i Arna.

(13.03.2019)

Grønt lys for riving og nybygg i Bjørnsonsgate

Bystyret har vedtatt plan for fornying av Andreas Olsen-kvartalet på Kronstad.

(13.03.2019)

Positiv til innbyggerforslag om bedre tursti mellom Nattland og Sædalen

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag som ber om å knytte Nattland og Sædalen bedre sammen med Kringlebotn/Sandalen/Nesttun med en tursti.

(13.03.2019)

Bystyret gir føringer for flomsikring av Nesttunvassdraget

Bystyret har behandlet sak om fremdrift for sikring av Nesttunvassdraget. Bystyret ønsker alternative metoder til flomtunnel for sikre vassdraget mot 200 års flom.

(30.01.2019)

Vil ivareta og utvikle klosteranlegget i Kaigaten

Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med eierne av Kaigaten 1, om at Bergen kommune kan overta eiendommen for å ivareta og utvikle klosteranlegget.

(30.01.2019)

Ny strategi for drift av kommunale veier

Bystyret har vedtatt strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028.

(30.01.2019)

Ny plan for boliger til studenter

Bystyret slutter seg til "Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2030".

(30.01.2019)

Vil slutte med plastbasert gressarmering

Bystyret ber byrådet i løpet av 2019 legge frem en plan for utfasing av plastbasert gressarmering.

(30.01.2019)

Vil etablere Regnbueplassen i Johanneskirketrappen

Bystyret støtter byrådets forslag om legge Regnbueplassen i Johanneskirketrappen.

(19.12.2018)