Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Vil etablere Regnbueplassen i Johanneskirketrappen

Bystyret støtter byrådets forslag om legge Regnbueplassen i Johanneskirketrappen.

(19.12.2018)

Grønt lys for 2. delstrekning av sykkelstamvei i Fana

Bystyret har regulert for delstrekning 2 av sykkelstamvei mellom Lagunen og Skjoldsskiftet.

(21.11.2018)

Slutter seg til handlingsplan for Miljøløftet 2019-2022

Bystyret slutter seg til forslag til nytt handlingsprogram for Miljøløftet 2019-2022.

(21.11.2018)

Støtter privat forslag om et bærekraftig, urbant landbruk

Bystyret har behandlet et privat forslag om fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon.

(21.11.2018)

Ønsker to nye hundejorder i Bergen

Bystyret ønsker nye områder der hunder kan løpe fritt i Skanseparken og ved Løvstien, men ønsker ikke hundejorde i Nygårdsparken, slik det er ønsket i et innbyggerforslag.

(21.11.2018)

Grønt lys for ny strategi for Torget

Bystyret har vedtatt ny strategi som sier at Torget skal være byens og regionens markedsplass for lokale og kortreiste produkter og en attraktiv møteplass for alle.

(24.10.2018)

Vil innføre begrensninger i cruisetrafikken

Bystyret vil at det skal være maksimalt 8000 passasjerer og tre cruiseskip i Bergen per dag.

(24.10.2018)

Vil ha tiltak for vipebestanden i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tiltak for viper.

(24.10.2018)

Flytter to av tre planlagte bomstasjoner

Bystyret har behandlet sak om å omlokalisere tre planlagte bomstasjoner, og har bestemt at stasjonene i Tellevikvegen og Hardangervegen flyttes, mens den i Skagevegen ikke flyttes.

(19.09.2018)

Er positiv til innbyggerforslag om stasjonsplass ved jernbanen

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om ny stasjonsplass ved jernbanen, og ber om at intensjonen tas med i det videre planarbeidet for området.

(19.09.2018)

Byens første plastplan på plass

Nå er byens første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling vedtatt av bystyret.

(20.06.2018)

Grønt lys for sykkeltrase til Sandviken

Bystyret slutter seg til forslag om ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

(20.06.2018)

Vil ha flere kvinnelige gater i Bergen

Bystyret vil at flere gater og plasser i Bergen skal tildeles navn etter kvinner.

(20.06.2018)

Setter strenge krav til boligutbygging i Solåsen

Bystyret har vedtatt plan for tre nye boligblokker i Solåsen i Ytrebygda.

(20.06.2018)

Ber om tiltak for renere luft i Søre Øyjorden

Bystyret har behandlet årsrapport for luftkvalitet 2017, og etterlyser tiltak for renere luft i området over inngangen til Eidsvågtunnelen.

(20.06.2018)