Gå tilbake til:
Du er her:

Ga uttale til regler for statlig klimatilskudd

Bystyret har gitt uttale til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak.

Forslaget gjelder en forskrift som skal avklare de ytre rammene for en tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen skal forvaltes av Miljødirektoratet. I 2016 er det satt av 100 millioner til ordningen, og planen er at den skal vare i minst fem år med nye midler hvert år.

Bystyret vedtok følgende alternative punkt 2 og 3:

2. Høringsnotatet ber om innspill på hvilke krav til politisk forankring av klimatiltak som bør stilles når det søkes om tilskudd av et kommunalt foretak. En politisk forankring av klimatiltak for kommunale foretak bør vedtas av byråd og/eller kommunestyre ved søknad om tilskudd.

3. For interkommunale selskap er det naturlig at styret eller representantskapet har vedtatt klimatiltak ved søknad om tilskudd.

Les dokumentene i saken