Gå tilbake til:
Du er her:

Fullfører gang- og sykkelveg i Håkonshellavegen

Bystyret har vedtatt plan for gang- og sykkelvei i Håkonshellavegen - fra avkjørselen til Bjorøy forbi Alvøen gård.

Dette er den siste delstrekningen i området som ikke har tilbud for myke trafikanter eller tilrettelegging for kollektivtransport (busslommer).

Les mer i tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.