Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker midlertidig økte bompengetakster

Bystyret har avgitt høringsuttalelse til Samferdselsdepartementets forslag om forskrift til midlertidig økte bompengetakster.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken

Les tidligere omtale