Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker flere parsellhager

Bystyret ber byrådet legge til rette for flere koloni- og parsellhager.

Bergen trenger flere såkalte "blågrønne strukturer": parker, elver, vann, badeplasser og friluftsområder som er tilrettelagt for flest mulig bergensere. Byen vår har for få koloni- og parsellhager sammenlignet med andre byer, mener bystyret, som ber byrådet legge til rette for flere slike der det er hensiktsmessig.

Bystyret ber også byrådet sikre tilbakeføring av parsellhagene i Fløen så snart som mulig, og senest etter endt bygging i området i forbindelse med bybanen til Fyllingsdalen. Midlertidige erstatningsarealer innen rimelig avstand i anleggsperioden bør utredes dersom traséen setter parsellhagen ut av drift i mer enn et år.

Vedtaket er svar på et skriftlig spørsmål fra Kerim Hestnes Nisancioglu (SV).

Les dokumentene i saken

Les dokumentene i saken