Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge seniorboliger på Helgeseter

Bystyret har gitt grønt lys for reguleringsplan for seniorboliger på Helgeseter.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken

Les også tidligere omtale