Gå tilbake til:
Du er her:

Har revidert parkeringsforskriften

Bystyret har revidert parkeringsforskriften for å sikre at forskrift for boligsoneparkering fortsatt skal være gyldig etter nyttår.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken

Les tidligere omtale