Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke legge om trafikken i Øvregaten nå

Byrådet støtter intensjonene til et innbyggerforslag om å legge om gjennomgangstrafikken i Øvregaten, men vil heller gjøre helhetlige vurderinger.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken

Les tidligere omtale