Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha en offensiv utfasing av fossil energi til oppvarming

Bergen kommune har gitt høringssvar til Klima- og Miljødepartementets forslag om forbud mot fyring med mineralolje.

I Klimaforliket fra 2012 ber Stortinget at det skal innføres et forbud mot fyring med fossil olje. Det foreligger nå et forslag til forskrift for å innføre dette forbudet. Det er på høring fram til 11. januar 2017.

Forslaget inneholder en mengde unntak fra forbudet som for eksempel olje til bruk i fjernvarme, som spisslast og til industri som bruker olje i prosesser.

For Bergen kommune, som nylig har vedtatt Grønn strategi der målet er at Bergen skal være en fossilfri by i 2030, er det viktig at alle deler av samfunnet blir fossilfri, og at ingen skal unntas og fortsatt fritt kunne bruke fossil olje til oppvarming eller andre formål.

Les dokumentene i saken